SZTE Ecology
Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszék
SZTE English

A tanszékről

Az Ökológiai Tanszék 1990-ben alakult önálló tanszékké. Ezzel a korábbi Állattani Tanszék ökológiai és állatrendszertani tárgyai, ill. a Növénytani Tanszék ökológiai tárgyai kerültek egy helyre. A tanszék kezdetben az Egyetem utcai épületben működött, majd az egység 2007-ben Újszegeden nyert elhelyezést.

Az oktatott tárgyak palettája már az indulástól széles volt, majd az ökológus ágazati képzés, illetve a későbbi biológus és környezettudományi szakok akkreditációja révén a szupraindividuális kurzusok kínálata jelentősen bővült. Ezek a tárgyak az általános és alkalmazott ökológia, természet- és környezetvédelem, biogeográfia, állatrendszertan és etológia tárgyköreit és gyakorlatait ölelik fel. Ezen tárgyak egy részéhez nyári terepgyakorlatok is tartoznak. A tanszék a Biológiai és Környezettudományi Doktori Iskolák tevékenységében külön alprogramokkal vesz részt. Az oktatási profil mellett a kutatási területek is jelentősen bővültek.