Văile râului din regiunea de câmpie a Bazinului Carpatic se suprapun mai ales pe regiunile transfrontaliere. Valea râului Mureş este un peisaj reprezentativ al Câmpiei de Vest; caracterele istorice ale peisajului şi utilizarea terenurilor sunt în mare parte asemănătoare, dar au totuşi caractere distincte. Râul Mureş leagă populaţiile umane din zonele transfrontaliere, şi determină posibilele utilizări ale terenurilor. Pentru a întări atât utilizarea sustenabilă a terenurilor cât şi măsurile de conservare a biodiversităţii şi habitatelor, trebuie să cunoaştem mersul natural al habitatelor şi peisajelor, rolul mediator şi de legătură al râului.
Programul de cercetare comun ce urmează a fi implementat de către cele două universităţi partenere va duce la o mai bună înţelegere şi evaluare a aspectelor ecologice şi economice din regiune, decât prin abordări unilaterale în cele două regiuni frontaliere.
De asemenea, o abordare comună va întări capacitatea de cercetare, proiectul contribuind în procesul de dezvoltare al instituţiilor şi a resurselor umane. Sustenabilitatea utilizării terenurilor este considerabil influenţată de biodiversitatea elementelor naturale ale peisajelor şi de dinamica speciilor invazive. Prin monitorizarea acestora din urmă, se pot face predicţii utile decidenţilor şi fermierilor. Specii invazive nu ar trebui să fie considerate doar speciile de plante, ci şi unele specii de animale care crează inconveniente pentru agricultură şi pentru protecţia sănătăţii umane. Vor fi analizate problemele legate de valoarea economică a biodiversităţii şi impactul speciilor invazive asupra calităţii vieţii în regiune.
Stabilirea măsurilor diferenţiate de conservare a habitatelor prin modelare ecologico-economică, în zona luată în studiu va aduce beneficii directe pentru populaţia din zona ţintă, promovând măsuri eficiente pentru conservarea biodiversităţii şi utilizarea resurselor naturale. Extinderea proiectelor pilot într-o regiune mai largă a văii Mureşului va îmbunătăţi cunoştinţele legate de utilizarea sustenabilă a peisajelor.

 

Conţinutul acestei pagini de internet nu prezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Evenimente

Conferinţă lansare proiect

 

 

Ştiri
News1
Documente

Conexiuni la nivel de peisaj între utilizarea terenurilor, calitatea habitatelor şi serviciile ecosistemelor din valea râului Mureş


HURO/0901/205/2.2.2

Două ţări, un scop, succes comun!

www.huro-cbc.eu

www.hungary-romania-cbc.eu