SZTE Ecology
Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszék
SZTE English

Szakdolgozat és diplomamunka témák

Szakdolgozat/diplomamunka követelmények a Biológia Intézet honlapján.

Táplálékszállító eszközhasználat a Myrmicinae hangya alcsaládban (laboros/terepi vizsgálat).
Témavezetők:  Lőrinczi Gábor, Maák István, Módra Gábor
Folyékony jellegű táplálékforrásra bukkanva a Myrmicinae hangya alcsalád számos fajának dolgozói apró, környezetükben fellelhető tárgyakat helyeznek annak felszínére, majd az így kapott, táplálékot tartalmazó eszközöket a fészkükbe szállítják. Vizsgálataink során e viselkedés jellegzetességeit, a más fajokkal való interakciós előnyeit, ill. a viselkedésre ható környezeti faktorokat tanulmányozzuk. Kezdés: 2020 nyara.
 

 

Töbrök hatása a hangyakolóniák méretére és szerveződésére.
Témavezetők: Maák István, Bátori Zoltán
A töbrök a karsztos felszínek jellegzetes tölcsér és tál alakú felszínformái, melyek sajátos mikroklímával rendelkeznek. Szerepet játszanak számos növényfaj megőrzésében, s mikrorefúgiumok lehetnek a jövő klímaváltozásai során. A töbrök mikroklímájának az ízeltlábú közösségek összetételére gyakorolt hatásáról keveset tudunk. A szakdolgozó feladata a magyarországi töbrök hangyaközösségeinek vizsgálata, a töbrök hangyakolóniák méretére és szerveződésére gyakorolt hatásának értékelése. Kezdés: 2020 ősz. Elvárás: angol nyelvtudás. 
 

 

Fáslegelők hangyaközösségeinek vizsgálata.
Témavezetők:  Maák István, Lőrinczi Gábor, Tölgyesi Csaba, Bátori Zoltán
A fáslegelők a hagyományos gazdálkodási formák visszaszorulása miatt Magyarország veszélyeztetett élőhelyei közé tartoznak. A legelőkön elszórtan előforduló idős fák sajátos mikroklímát és élőhelyet biztosítanak az élővilág számára, s a gyepekkel közösen magas biodiverzitást hordoznak. A fáslegelők növényzeti mintázatairól egyre több információval rendelkezünk, ellenben az élőhelykomplexben előforduló ízeltlábúak előfordulásáról csak keveset tudunk. A szakdolgozó feladata a magyarországi fáslegelők hangyaközösségeinek vizsgálata a csalétkezés módszerének alkalmazásával, a hangyafajok határozásában való részvétel, valamint az adatelemzés. Kezdési idő: 2020 nyara. Elvárás: középszintű angol nyelvtudás.
 

 

Vonalas tájelemek szerepe ízeltlábúak diverzitásának megőrzésében.
Témavezető: Torma Attila
Vonalas tájelemek, mint az utak menti szegélyek, töltések, csatornák szerepe egyre inkább felértékelődik a biodiverzitás megőrzésének szempontjából. A vonalas tájelemek képesek megőrizni a fajkészlet egy részét, táplálkozó és telelő helyekként szolgálhatnak, valamint csökkenthetik a fragmentáció hatásait, kapcsolatot biztosítva izolált élőhelyek között. A témában, mind a szakirodalom áttekintésére (BSc), mind terepi adatok felvételére és értékelése van lehetőség (BSc, MSc). A hallgatótól elvárt az angol nyelv ismerete.
 

 

Erdősítés hatása a talaj vízkészletére.
Témavezető: Tölgyesi Csaba
Erdős-sztyepp klíma mellett az erdősítés regionális vízháztartásra gyakorolt hatását vizsgáljuk kötött talajon, a Mezőföld területén. A vizsgálat homoktalajokon elvégzett kutatásaink kibővítését képezik, melyben többek között a vízhiányos élőhelyek erdősítésének, mint klímavédelmi intézkedésnek az alkalmazhatóságát vizsgáljuk. Megvalósítása NKFIH PD_19 keretből történik 2020 januártól.
 

 

Tölgy gubacsdarazsak evolúciója.
Témavezető: Pénzes Zsolt
A gubacsdarazsakon (Hymenoptera, Cynipidae) belül több leszármazási sor különíthető el, melyek eredete bizonytalan és a divergenciájukat meghatározó evolúciós tényezők is alapvetően ismeretlenek. Célunk betekintést nyerni ezekbe a folyamatokba genom szekvenciák összehasonlító elemzésével, elsősorban a tölgy gubacsdarázs társbérlők csoportjaira (Synergini) fókuszálva. Szakdolgozókat elsősorban szakirodalmi áttekintés és szekvencia elemzés (filogenetikai rekonstrukció) feladatokra várunk, de a DNS labor munkákhoz és terepi teendőkhöz (gyűjtés, darazsak kinevelése) is lehet csatlakozni.