SZTE Ecology
Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszék
SZTE English

Oktatás

Tanszéki szakdolgozat/diplomamunka témák ITT.

Az oktatási időszakban heti rendszerességgel (általában kedd vagy szerda délután a Kolosváry Gábor teremben) szemináriumokat szervezünk, melyek a Facebook oldalunkon kerülnek meghirdetésre. A szemináriumok alapvető célja, hogy az érdeklődő hallgatók, doktoranduszok számára lehetőséget biztosítson eredményeik bemutatására, induló vizsgálatok tervének megvitatására, vagy egy kutatási terület, témakör áttekintésére.

Oktatással kapcsolatos információk hallgatóknak a Biológia Intézet honlapján.

Hálótervek: Biológia Intézet képzései.

Az aktuális előadás anyagok a COOSPACE felületen érhetőek el.

 
BSc kurzusok:
Állatismeret
Állatrendszertan (előadás + gyakorlat)
Biodiverzitás monitorozás
Biogeográfia
Etológia
Evolúcióbiológia alapjai
Hidrobiológia alapjai
Myrmekológia
Növény- és állatismeret
Növénytársulástan és élőhelyismeret
Ornitológia
Ökológia
Ökológia alapjai
Ökológia terepgyakorlat
Tájökológia
Természet- és környezetvédelem
Természetvédelmi biológia alapjai
Zoológia alapismeretek
 
MSc kurzusok:
Alkalmazott ökológia
Állatökológia (előadás + gyakorlat)
Biológiai modellezés
Evolúcióbiológia
Élőhely és társulásismeret (előadás + gyakorlat)
Mintavétel és adatelemzés
Molekuláris evolúciógenetika
Molekuláris ökológia
Növényökológia (előadás + gyakorlat)
Ökológiai és evolúciós vizsgálati módszerek
Ökológia válogatott alkalmazásai szeminárium
Ökológia terepgyakorlat
Szupraindividuális biológia
Természet- és környezetvédelem aktuális kérdései
Természetvédelmi biológia és restaurációs ökológia szeminárium
Válogatott fejezetek a gerincesek életmenetstratégiáiból
Vegetációtérképezés
Specializáció: Ökológia, Evolúció- és Konzervációbiológia (Biológus MSc)
 
Angol nyelvű MSc kurzusok:
Biomathematics and biostatistics
Molecular ecology and evolution
 
PhD kurzusok:
Elemi kölcsönhatások és közösségek ökológiája / Elementary interactions and the ecology of communities
Entomológia / Entomology
Filogenetika / Phylogenetics
Molekuláris ökológia / Molecular ecology
Növénycönológia / Phytosociology
Ökológiai és evolúciós vizsgálati módszerek / Methods in ecology and evolution
Populációbiológia / Population biology
Populációgenetika / Population genetics
Tájökológia / Landscape ecology
Természetvédelmi biológia / Conservation biology
Doktori iskola programok:
Természetvédelmi ökológia (Környezettudományi Doktori Iskola),
Ökológia és evolúció (Biológia Doktori Iskola)
 
Elektronikus tananyagok:
Pénzes Zs. (2011) Populációgenetika (jegyzet)
Pénzes Zs. (2013) Makroevolúció: módszerek és mintázatok (jegyzet)
Tölgyesi Cs., Pénzes Zs. (2018) Biostatistics (jegyzet)
Lőrinczi G., Torma A. (2019) Bevezetés a zoológiába (jegyzet)
Lőrinczi G., Torma A. (2020) Állatrendszertan I.: bazális csoportok (Non-Bilateria) és ősszájúak (Protostomia) (jegyzet)
Olvasóleckék: Biológia alapjai (2019), Molekuláris ökológia (2019-2021, lásd COOSPACE)